Nad meczem czuwa zespół sędziów, złożony z sędziego głównego, dwóch sędziów asystujących oraz sędzi technicznego. Podczas gdy sędzia główny biega po całym boisku, jego asystenci poruszają się poza nim, wzdłuż linii bocznych. Zadaniem sędzi technicznego jest z kolei sygnalizacja zmian oraz przedłużenia gry. Jeżeli dany mecz nie posiada sędziego technicznego (co ma miejsce na niższych szczeblach rozgrywkowych), jego rolę przejmuje wybrany sędzia liniowy. Decyzje podejmuje tylko i wyłącznie sędzia główny i są one nieodwołalne. Nie ma on obowiązku sugerowania się opiniami swoich pomocników, chociaż posiada taką możliwość. Sędziowie w meczach pomiędzy reprezentacjami różnych krajów muszą pochodzić z innych państw niż grające drużyny. Sędzia w trakcie meczu jest traktowany tak, jakby nie istniał – wiec jeżeli odbije się od niego piłka lub zderzy się z zawodnikiem (co np.

przeszkodzi w wykonaniu akcji), gra jest kontynuowana jakby nic się nie stało. W wypadku kontuzji sędziego dopuszczalna jest jego wymiana.

– autor artykułu